Thom’s Tips

Slice je de golfbal? Dit is waarom…

Heb je wel eens dat je na het slaan van een bal je afvraagt, waarom curved de bal nou steeds weg van het doel? Ik hoop in dit artikel zo simpel mogelijk uit te leggen waarom de curve op de bal ontstaat en wat je beter moet gaan controleren om de curve te controleren/verminderen.

De meeste golfers weten niet waarom de bal slice of hook-spin krijgt. Ik ben ervan overtuigd dat wanneer je dit concept beter begrijpt je ook beter in staat bent je balvlucht te controleren. Zoals Johan Cruijff zei “Je gaat het pas zien als je het door hebt..” 

Van de 4 balvlucht karakteristieken afstand, hoogte, curve en richting,  worden dus voornamelijk de laatste 2, curve en richting besproken .

De curve en richting van de bal worden hoofdzakelijk door de clubblad en de  zwaaibaan bepaald.

De stand waarop het clubbad staat op impact bepaald voor het grootste gedeelte de vertrekrichting van de bal (ong. 85% met de driver, 75% met de ijzers).

 • Clubblad stand: de richting van het clubblad op het moment van impact
 • Clubblad wijzend naar rechts (open) = Meer loft dus hogere vlucht. 
 • Clubblad wijzend naar links (gesloten) = Minder loft —> lagere vlucht.
 • Impact op de teen = Spin tegen de klok in (gear effect)
 • Impact op de hak = Spin met de klok mee (gear effect)Zwaaibaan = de richting waarop de club beweegt door impact.
 • Zwaaibaan neutraal (0) ->  door impact beweegt de club rechtdoor.
 • Zwaaibaan van buiten naar binnen (-) –> door impact beweegt de club naar links.
 • Zwaaibaan van binnen naar buiten (+) –> door impact beweegt de club naar rechts.

Maar waarom dan de curve?

We moeten nu de combinatie maken tussen clubblad stand op impact en de zwaaibaan. Er zijn eigenlijk twee dingen die je goed moet onthouden, namelijk: 

Als het clubblad gesloten is t.o.v. de zwaaibaan dan curved de bal naar links (tegen de klok in)
Als het clubblad open is t.o.v. de zwaaibaan dan curved de bal naar rechts (met de klok mee)

Stel dat er veel verschil is tussen de zwaaibaan en de stand van het clubblad op impact, dan zal de bal MEER gaan curven. Dus bijvoorbeeld een zwaaibaan van buiten naar binnen (-15 graden naar links) en een clubblad dat iets rechts van het doel staat op impact.

Ben je een slicer van de bal, ga dan niet nog meer naar links oplijnen met het clubblad netjes naar het doel gericht want dat maakt de hoeken juist groter en dus een grotere slice met minder afstand!

Sluit liever het clubblad en mik links van het doel…

In feite start de bal tussen de zwaaibaan en clubblad en altijd dichterbij het clubblad (afhankelijk van hoeveelheid loft).

Bijvoorbeeld als de club stand op impact en de zwaaibaan verschillen qua richting, dan zal de bal nog steeds 75% in de richting starten van waar de club naar toe wijst op impact (met minder loft zelfs meer).

Hieronder een overzicht met daarin een zwaaibaan van binnen naar buiten met het clubblad gesloten op de zwaaibaan maar open ten opzichte van het doel, een ideale situatie voor een DRAW die eindigt op het doel.

Verhoudingen Clubblad : Zwaaibaan voor een bal die terug curved richting het doel=

Driver --> 2:3      IJzer 6 --> 1:2      Wedge --> 1:3

 

Hoe kun je de curve op de bal beheersen?

Op de foto hierboven is gebied A waar de club naartoe moet staan op impact om en draw te krijgen. Staat de club meer in gebied B dan start de meer op links en curved de bal over de baldoellijn en mist de bal het doel links. Als met deze binnen-buiten zwaaibaan he clubblad meer open staat dan de zwaaibaan dan curved de bal verder naar rechts (push- slice). Staat het clubblad op de zwaaibaan dan ontstaat de push. Het draait dus voor het grootste gedeelte om de samenwerking van de zwaaibaan en het clubblad, waarbij het clubblad een hele sterke rol speelt. Daarom is de controle over de stand van het clubblad dus essentieel. Voor een fade is het bovenstaande dus precies andersom.

Probeer er tijdens het oefenen achter te komen wat de meest voorkomende zwaaibaan door te kijken naar welke kant de meeste ballen weg curven.

Overigens is een kaarsrechte bal slaan eigenlijk het moeilijkste dat er is. Hiervoor moet er namelijk het volgende gebeuren:

 • Clubblad haaks op het doel,
 • Zwaaibaan neutraal dus rechtdoor richting het doel,
 • Impact op de sweet spot van het clubblad.

Theoretisch zijn er nog 2 manieren om een kaarsrechte bal te slaan door de bal op de hak of de teen te raken middels het zogenaamde gear effect.

Onthoud!

Met een zwaaibaan van binnen naar buiten:

 • Clubblad teveel open op impact dan zal de bal rechtdoor naar rechts gaan, een push.
 • Clubblad teveel gesloten op impact dan zal de bal meer naar links hooken.

Met een zwaaibaan van buiten naar binnen:

 • Clubblad teveel gesloten dan zal de bal rechtdoor naar links gaan een pull.
 • Clubblad teveel open dan zal de bal meer naar rechts slicen.

Clubface controle en impact locatie is KEY!

Iedere golfer heeft een bepaald patroon qua zwaaibaan, hetzij van buiten naar binnen of andersom. Wat belangrijk is om meer controle over te gaan krijgen is de stand van het clubblad op impact!

Hiermee kunt je een push of slice omzetten in een fade door het clubblad meer te sluiten. Of een pull of hook omzetten in een draw door het clubblad meer te openen!  Vergeet niet te blijven focussen op het  balcontact en check dit regelmatig door het blad in te spuiten met droogshampoo.

In andere gevallen indien de zwaaibaan erg extreem is of dat er bijna geen controle meer is over het laagste punt van de swing, dan zou een zwaaibaan aanpassing beter passen.  Om te controleren of het aan de zwaaibaan ligt kun je het volgende doen: 

Leg een kartonnen doos op de grond en leg daar een golfbal 3 cm vanaf. Sla de bal weg en check of je de kartonnen doos voor de bal raakt of erna. Raak je eerst de doos en daarna de bal dan kom je van buiten naar binnen. Eerst de bal en daarna de doos, dan is je zwaaibaan van binnen naar buiten. 

 

Succes met oefenen!

Sportieve groet,

Thomas IJland – PGA Professional 

 


Drills voor op de driving-range

CLUBBLAD CONTROLE

 • Steek een tour-stick op 3 meter afstand exact voor de bal in de grond.
 • Laat  om en om een bal aan de linker en rechterkant van de stok vertrekken (open en gesloten clubblad).

ZWAAIBAAN CONTROLE

 • Lijn het clubblad rechts van de tour-stick op en zwaai nog meer naar rechts = DRAW.
 • Lijn het clubblad links van de tour-stick op en zwaai nog meer naar links = FADE.

IMPACT CONTROLE

Spuit uw clubblad in met droog shampoo (verkrijgbaar bij Kruidvat).

 • Sla 3 ballen en kijk na iedere bal waar u de bal de club heeft geraakt.
 • Herhaal dit minimaal 6 keer zodat u 18 ballen geslagen heeft.

 

Scroll to top