Thom’s Tips

De Golf Grip

Goed golfen begint met een goede grip!

Kenmerken, invloeden, voordelen, nadelen en praktische tips

“If a lot of people gripped a knife and fork the way they do a golf club, they’d starve to death.” [Sam Snead]

De club goed vasthouden klinkt misschien gemakkelijk maar dat is het zeker niet! Als we kijken hoe professionals en lage handicappers de club vasthouden dan hebben ze één ding in het gemeen, ze hebben allemaal een grip die hun controle geeft over impact. Dit onderdeel van de basis is waar goed golfen mee begint. Het is ook het onderdeel waar als eerste naar gekeken wordt als er aanpassingen gemaakt moeten worden bij eventuele fouten in de balvlucht.

Het aanpassen of veranderen van je grip vergt doorzettingsvermogen en tijd maar vooral de wil om te beter te worden. Alle goede golfers houden de grip wel iets verschillend vast maar je ziet altijd wel een aantal basis principes in hun grips terug. Variaties in de dikte en materiaal van de grip, grootte en flexibiliteit van de handen, dikte van de vingers en bepaalde voorkeur van een schot, vormen de basis om de grip op een effectieve manier vast te houden.

Bij professionals en lage handicappers zie je wel altijd een aantal kenmerken terug, meer hierover lees je verder in dit artikel. De juiste grip voor jou is die grip die voor controle zorgt op impact. Dus dat je controle hebt over de stand van je clubblad t.o.v. de zwaaibaan! Geef je grip voldoende aandacht, een verandering zal in het begin onprettig aanvoelen maar het is zeker de moeite waard! Hieronder mijn visie over het vormen van een solide basis voor een goede golfswing!


De grip is de basis voor een solide golfswing!

De titel van dit artikel zegt het al, om meer controle over de golfbal te krijgen begint het eigenlijk met hoe je de golfclub vasthoudt. Het is tijdens een golfles wel eens lastig om erover te beginnen. Het komt dan misschien zeurend over en het is ook goed voor te stellen dat er gedacht wordt “Oh nee, gaat het weer over mijn grip.” Maar de golfclub goed vasthouden heeft zoveel impact op de je hele swing dat het juist zo belangrijk is om veel aandacht aan te schenken. Want goed golfen met een slechte grip komt heel weinig voor. Daarnaast zorgt een slechte grip vaak voor een aaneenschakeling van fouten in je swing en wordt de kans op verkeerd oplijnen groter!

De grip is je enige contact met de golfclub en heeft invloed op je clubface stand en de snelheid van de golfclub. Onthoudt dat de stand van het clubblad op het moment van raken de richting van de bal beïnvloedt (haaks, links wijzend van het doel, of rechts wijzend van het doel). En de snelheid van de club heeft invloed op de afstand van de golfbal. Indirect heeft de grip invloed op de zwaaibaan van de golfclub die op zijn beurt weer invloed heeft op de curve van de golfbal.

Dus in feite kunnen we nu stellen dat je met een goede swing maar zonder goede grip heel veel slechte balvluchten kunt slaan!


Er wordt in dit artikel uitgegaan van een rechtshandige golfer!


De 4 P’s – Position, placement, precision & pressure

Door de 4 P’s te hanteren kunnen we de kwaliteit van een grip kenmerken. De 4 P’s staan voor Position, Placement, Precision en Pressure. Hieronder een uitleg wat hier precies mee bedoeld wordt aangezien deze veel invloed hebben op de balvlucht.

Position – Met de positie bedoelen we hoe de club in je handen zit, sterk, zwak, neutraal of combinaties daarvan. Maar ook of de grip meer in je handen zit of in de vingers en hoe je rechterhand aansluit op de grip (Vardon, interlock, baseball).

Placement – Waar op de grip plaats je je handen, dus dan hebben we het meer over de hoogte op de grip. Hou je de club lang vast, middenin of op het onderste gedeelte van de grip. Bij sommige schoten kan je ervoor kiezen om een langere club te slaan die je iets lager vast houdt, bijvoorbeeld tegen de wind in. Standaard wordt de grip ongeveer 1,5 cm  vanaf het einde vastgehouden. Uiteraard is het zo dat als je de club korter vasthoudt je ook gelijk afstand van je schot haalt.

Precision – Hoe constant en precies ben je met het positioneren en plaatsen van je handen op de grip. Eigenlijk moet het zo zijn dat je voordat je je eerste ballen van de dag gaat slaan je eerst checkt of je de grip wel goed vasthoudt.

Pressure – Te vaak komt het voor dat golfers veel te hard knijpen in de grip. Dit zorgt ervoor dat je minder met je pols kan knikken (hefboom effect) en minder snelheid met de club kan maken. Beiden hebben uiteraard negatieve invloed op de afstand en hoogte van de bal. Daarnaast zorgt hard knijpen in de grip ervoor dat je je onderarmen niet goed kunt roteren. Te weinig rotatie zijn de backswing kan zorgen voor hooks, te weinig rotatie in de downswing kan zorgen voor slices. De waggle (heen en weer bewegen van de club) is een goede manier om de spanning van je grip af te halen.


Hoe is jouw grip? Email of WhatsApp een foto van je grip en we kijken ernaar!


Het verschil tussen een sterke en zwakke grip

In feite kun je als je een club vast hebt en naar beneden kijkt,  je handen naar links van het midden van de grip draaien of naar rechts (en alles er tussen). Als beide handen naar rechts wijzen dan praten we over een sterke grip (vanaf boven bekeken). Als je beide handen naar links draait  over een zwakke grip. Het kan ook zijn dat de linkerhand zwak zit en de rechterhand sterk, of om het nog ingewikkelder te maken andersom. In dit geval wordt het sowieso lastig om de handen samen te laten werken en constantheid in balvluchten of überhaupt balcontact wordt is dan ver te zoeken. Hieronder foto’s van de sterke en de zwakke grip.

Zoals eerder gezegd is het doel van de grip dat je controle hebt over de clubblad stand t.o.v. de zwaaibaan! 

De sterke grip

De sterke grip komen we het vaakst tegen, beide handen zijn naar rechts gedraaid, de handschoen of rug van de linkerhand is bijna helemaal zichtbaar. De V’tjes (tussen duim en wijsvinger) van beide handen wijzen rechts buiten het lichaam als je naar benden kijkt op de grip. De grip zit ook voornamelijk in de handen i.p.v. de vingers.

Meestal staan mensen een sterke grip ook erg gesloten dus rechts van het doel te opgelijnd met het lichaam en de club. Dit komt omdat ze de bal met teveel hook slaan en het doel dus links missen. Door veel naar rechts op te gaan lijnen start de bal uiteraard meer naar rechts maar de curve wordt vaak groter. Doordat de bal met een gesloten clubblad wordt geraakt is het traject ook vaak lager dan normaal. Over het algemeen dus een lagere vlucht, meer curve van rechts naar links met meer rol op de bal.

sterke.grip.

De zwakke grip

Golfers die de club zwak vasthouden hebben meer kans op een slice en slaan de bal doorgaans minder ver en hoger. De zwakke grip komen we over het algemeen minder vaak tegen dan de sterke. Beide handen zijn naar links gedraaid en de handschoen of rug van de linkerhand is niet zichtbaar. De V’tjes (tussen duim en wijsvinger) van beide handen wijzen links van het lichaam als je naar beneden kijkt op de grip. Het wordt lastiger op deze manier om het clubblad dicht te krijgen als de handen op deze manier op de grip zitten.

zwakke.grip

Sterk en zwak hebben invloed op clubblad en zwaaibaan

In het eerste gedeelte van het onderstaande filmpje wordt de club met een neutrale, een sterke en een zwakke grip vastgepakt. Door een magneet met een stalen pijltje op het clubblad te plakken is duidelijk te zien wat er gebeurd met het clubblad bij het strekken van de armen. Door het strekken van de armen, iets wat ook gebeurd tijdens de golfswing,  roteren de onderarmen. Met een hele sterke of zwakke grip wordt door die onderarm rotatie de club dicht of open gedraaid.

In het laatste gedeelte is duidelijk te zien is hoe de zwaaibaan van de golfclub wordt beïnvloedt door de club sterk of zwak vast te houden. Als de rechterhand meer aan de onderkant van de grip zit dan is een binnen-buiten zwaaibaan veel natuurlijker om te maken. Daarbij past dan ook een vlakkere invalshoek met meer kans op grond contact vóór de bal dan erna.  Andersom geeft een zwakke rechterhand, waarbij dan de rechterhand meer bovenop de grip zit veel meer mogelijkheid om van buiten naar binnen te zwaaien et de club. Een buiten binnen zwaaibaan is dan ook vaak steiler qua invalshoek en dus meer kans op het slaan van diepere plaggen na de bal.

Tip! Als je de bal teveel met een clubblad raakt dat rechts wijst van de richting waarop je zwaait, verander dan je grip meer naar een sterkere positie. En andersom, als je de bal teveel met een clubblad raakt dat links wijst van de richting waarop je zwaait zwak je grip dan af.


Kenmerken van een goede grip

Als we kijken naar de grip bij professionals dan zien we toch veel overeenkomsten. Uiteraard zijn er uitzonderingen op de regel zoals bijvoorbeeld de grip van Jordan Spieth, maar meestal zien we de volgende dingen terug;

  • De club ligt meer in de vingers dan in de handen.
  • Het middelste vingerkootje van de linkerwijsvinger haakt om de grip en wijst langs de grip.
  • De rechterwijsvinger zit ook om de grip heen.
  • De grip wordt ontspannen-stevig vastgehouden zonder hard te knijpen, de onderarmen zijn ontspannen.
  • Beide palmen liggen tegenover elkaar, de V’tjes van beide handen lopen parallel aan elkaar.
  • De V’tjes wijzen ongeveer naar de rechterschouder.

In 5 stappen een goede grip aanleren!

Grip it and rip it!

1. Plaats de grip onder je linkerpalm en wikkel je linker wijsvinger om de grip heen.
2. Wikkel je linkerhand om de grip en plaats je linkerduim iets rechts van het centrum van de shaft.
3. Plaats met een klein beetje druk de levenslijn van je rechterhand bovenop je linkerduim.
4. Check of de V’tjes van beide handen parallel lopen in de richting van je rechterschouder.
5. Kies voor de Interlock of Vardon grip voor de rechterpink.


Hieronder een iets uitgebreidere uitleg van deze stappen met foto’s erbij. Bij het maken van een verandering is het verstandig om een club in de hoek van de keuken of woonkamer te zetten zodat je je nieuwe grip vaak kunt herhalen.

golf grip

We gaan beginnen met de linkerhand en de linkerwijsvinger en hoe de grip in de linkerhand geplaatst moeten worden. Daarna behandelen we de rechterhand positie en ook de verschilden opties van de rechterhand (vardon, interlock, baseball).

Positioneren van de linkerhand

Plaats de grip schuin in de vingers van je linkerhand zoals op onderstaande foto. De laatste drie vingers van je linkerhand moeten de club goed en stevig vasthouden (zonder te knijpen). De muis van je linkerhand komt dan bovenop de grip. Als je de grip vastpakt, kijk dan altijd hoe je handen op de grip zitten in verhouding met de leading edge van de club.

De linkerwijsvinger haak je om de grip heen alsof je er een waterpistool mee vasthoudt. Het eerste vingerkootje van je linkerwijsvinger wijst dan langs de shaft naar beneden.

de golf grip

Controleren van de linkerhand grip

Als de grip goed in de ,linkerhand ligt dan hangt de grip schuin in de hand waarbij de linkerwijsvinger om de grip gehaakt is en onder palm van de linkerhand steunt. De linkerhand vormt een V tussen de linkerduim en de linker wijsvinger. Deze V moeten ongeveer naar je rechterschouder wijzen als je de club op de grond zet (met het clubblad richting het doel). Als je dan naar beneden kijkt dan zie je als het goed 2 tot misschien 3 knokkels (zie plaatje).

Positioneren van de rechterhand

Ook bij de rechterhand is het belangrijk deze zekere niet in de handen te plaatsen maar ook meer schuin in de vingers. Start met de rechterhand zoals hieronder op de foto. Laat daarna langzaam de rest van je rechterhand aansluiten de linkerhand. De rechterpalm sluit dan aan bovenop de linkerduim.

Positie van de rechterwijsvinger

Breng nu je rechterhand zo dicht mogelijk bij je linkerhand grip zo dat je rechter palm precies tegenover de palm van je linkerhand zit. De shaft ligt nu in de vingers van je hand en je hebt dan de meeste grip met je ring vinger en middelvinger. De rechter wijsvinger wordt net als de linker wijsvinger om de shaft heen gehaakt. Hierna kun je uit op drie verschillende manieren je rechterhand verder op de grip plaatsen.

rechterwijsvinger
Aansluiten van de rechterhand bij de linkerhand

Drie verschillende grips van de rechterhand

Om te beginnen zijn er drie verschillende grips die worden aangeleerd, de Baseball grip, de Vardongrip (vernoemd naar Harry Vardon) en de Interlock grip. Het verschil in deze 3 grips zit hem voornamelijk in de positie van de vingers van de rechterhand (rechtshandige golfers). Bekijk de foto hieronder om de verschillende rechterhand grip posities te bekijken. Er is geen goed of fout tussen deze drie grips maar de grootte van je handen en dikte van je vingers spelen wel een rol in de keuze van je rechterhand grip. Over het algemeen is het voor een golfer met dikkere en korte vingers lastiger om een goede interlock te maken. De Baseball grip wordt vaker bij beginners en jeugd aangeleerd en ze je bijna nooit terug bij de betere golfers of professionals.

golf grip

Vardon

Bij de Vardon grip zit de rechterpink tussen de linker wijsvinger en de linkermiddelvinger. Voor golfers met wat dikkere en/of korte vingers is dit over het algemeen een goede optie.

vardon

Interlock

Bij de interlock grip wordt de rechterpink ingehaakt tussen de linker wijsvinger en de linker middelvinger. Belangrijk om de rechterpink niet helemaal tot onderaan tussen je linker wijs en middelvinger te plaatsen. Hier moet juist wat ruimte zitten anders dan komt de grip teveel in je hand i.p.v. de vingers en daardoor weer sterker wordt.

interlock

Baseball

Ook wel de 10-vinger grip genoemd want alle vingers zitten op de grip die je als het ware als een honkbalknuppel vasthoudt. Van de beschreven grips is dit de grip die het minst voorkomt.

baseball

Voorbeeld van een goede grip

Een resultaat van het volgen van bovenstaande stappen zorgt voor een goede grip.

voorbeeld van een goede grip

Soorten materiaal

Er zijn allerlei type grips op de markt gemaakt van verschillende materiaal. Wat belangrijk is om de dikte sowieso goed af te stemmen op de grote van je handen. Te dik of te dun kan ervoor zorgen dat je grip op de club minder is. Stem dit goed af en probeer verschillende diktes voordat je een keuze maakt. Daarnaast is het bepalen wat voor materiaal grip je wilt. Bijvoorbeeld cord grips hebben touw door het rubber zitten voor meer houvast en gaan langer mee dan grips zonder touw. Sommige golfers vinden zacht fijner, andere wat harder. Er zijn heel veel verschillende soorten dus ook hier is het advies, probeer het uit!

Met of zonder handschoentje?

Zelf speel ik mijn hele golfleven al zonder handschoentje en daarom uiteraard wel altijd met goede grips die ik vaak vervang en regelmatig schoonmaak. Speel je wel met een handschoentje, zorg er dan voor dat je er eentje koopt die goed past. Veel golfers kopen de handschoen te wijd waardoor je weer minder houvast hebt met de grip. Oh, en wee niet te zuinig, een handschoentje gaat niet een heel golfseizoen mee…

Schoonmaken en levensduur van grips

Doe jezelf een plezier en maak je grips regelmatig schoon met een borsteltje en een sopje heet water. Je zult verbaasd staan hoe smerig je grips zijn! Zorg ervoor dat je één keer per seizoen, het liefst in maart/april laat checken bij je pro of je aan nieuwe grips toe bent. Versleten grips zorgen ook voor minder controle!


All things are difficult before they are easy!

Sommigen zullen dit artikel te lang vinden, andere juist interessant en hebben er wat aan. Misschien herken je je eigen grip bij het zien van de foto met de sterke grip en past dat bij altijd maar links in de rough of links van de green zoeken. Misschien ook niet en heb je geen problemen met je grip. Maar dan nog is het raadzaam er altijd voldoende aandacht te blijven geven, zeker als je ineens een rare hook of slice slaat. Het doel van dit artikel om wat meer inzicht te geven het belangrijkste onderdeel van de basis, om te delen met leerlingen en golfers.

Hou vol als je een verandering gaat maken aan je grip want in het begin zal het vervelend aanvoelen. Overleg met je PGA Pro en lat je grip regelmatig checken, een goede grip kan ervoor zorgen dat je een (nog) betere speler wordt!

Succes, stay hooked!

Vragen over je grip? Neem contact op.

Scroll to top